Miljön berör oss alla!

Vi som kör bil är beroende av en levande natur, för vår egen och kommande generationers skull, lika mycket som de som inte kör bil. Vi drar alla på olika sätt nytta av bilar och vägtransporter.

Antingen är vi aktivt beroende, genom att köra eller åka bil, eller passivt genom att samhället är beroende av bilar och bussar för arbetsresor, inköps- och fritidsresor samt vägtransporter av dagligvaror och gods. Här kan BiodrivMitt som förening och nätverk spela en stor roll på det regionala planet. Föreningen växer både i antal och på bredden. Tillsammans kan vi engagera oss för dessa viktiga frågor.

Välkommen som medlem i BiodrivMitt!

Styrelsen


”Bränslen och fordon ska bli klimatsmartare”
2017-11-07
Bonus- malus-system på förslag från regeringen.
Högskolan söker doktorander inom transport och miljö
2017-11-07
Tre doktorander inom transport och miljö!
Nu är det dags - Drivmedelskonvent i Falun den 30 november!
2017-10-24
Gävle Dala Drivmedelskonvent genomförs sedan flera år i Gävleborg och Dalarna.
Lyckat drivmedelskonvent i Gävle!
2017-09-30
Knappt 60 anmälda deltagare samlades till en innehållsrik dag.
På gång för att nå transportsektorns klimatmål för 2030,
2017-09-21
uppdelat i Bilen, Bränslet och Beteendet.
Produktion av HVO i Norrsundet
2017-09-15
Då var Forsbacka biogasanläggning invigd!
2017-09-14
Länsrådet Veronica Lauritzsen klipper bandet, assisterad av Tomas Engelmark, ordförande i Gästrike Ekogas.
Gävle Dala Drivmedelskonvent - hösten 2017
2017-08-25
Gävle Dala Drivmedelskonvent - hösten 2017
Gävle Dala Drivmedelskonvent - hösten 2017
2017-08-25
Gävle Dala Drivmedelskonvent - hösten 2017
Ny tuff fordonspolicy i Borlänge kommun
2017-08-10
Nu invigs Forsbacka Biogasanläggning
2017-08-03
Nu invigs Forsbacka Biogasanläggning