Miljön berör oss alla!

Vi som kör bil är beroende av en levande natur, för vår egen och kommande generationers skull, lika mycket som de som inte kör bil. Vi drar alla på olika sätt nytta av bilar och vägtransporter.

Antingen är vi aktivt beroende, genom att köra eller åka bil, eller passivt genom att samhället är beroende av bilar och bussar för arbetsresor, inköps- och fritidsresor samt vägtransporter av dagligvaror och gods. Här kan BiodrivMitt som förening och nätverk spela en stor roll på det regionala planet. Föreningen växer både i antal och på bredden. Tillsammans kan vi engagera oss för dessa viktiga frågor.

Välkommen som medlem i BiodrivMitt!

Styrelsen


På gång för att nå transportsektorns klimatmål för 2030,
2017-09-21
uppdelat i Bilen, Bränslet och Beteendet.
Produktion av HVO i Norrsundet
2017-09-15
Då var Forsbacka biogasanläggning invigd!
2017-09-14
Länsrådet Veronica Lauritzsen klipper bandet, assisterad av Tomas Engelmark, ordförande i Gästrike Ekogas.
Gävle Dala Drivmedelskonvent - hösten 2017
2017-08-25
Gävle Dala Drivmedelskonvent - hösten 2017
Gävle Dala Drivmedelskonvent - hösten 2017
2017-08-25
Gävle Dala Drivmedelskonvent - hösten 2017
Ny tuff fordonspolicy i Borlänge kommun
2017-08-10
Nu invigs Forsbacka Biogasanläggning
2017-08-03
Nu invigs Forsbacka Biogasanläggning
BiodrivMitt i Din Lokaltidning!
2017-07-03
Colabitoil invigde HVO-tankstation i Gävle
2017-07-03
Nu kan både personbilar och lastbilar tanka HVO i Gävle Hamn!
KLIMATKLIVET VÄXLAR UPP
2017-04-19
KLIMATKLIVET VÄXLAR UPP
För ensidigt om palmolja!
2017-03-14
Det har aldrig funnits rimliga villkor för att göra biodrivmedel i Sverige. Kortsiktig skattepolitik har missgynnat inhemsk produktion, säger Gustav Melin, vd för Svenska Bioenergiföreningen.